Comidare

لانشون لحم الدجاج
340gr

لانشون لحم الدجاج
340gr

لانشون لحم الدجاج
850gr

لانشون لحم الدجاج
850gr

لانشون لحم الدجاج بالثوم
850gr

لانشون لحم الدجاج بالثوم
850gr

لانشون لحم الدجاج بالزیتون
850gr

لانشون لحم الدجاج بالبقدونس
850gr

لانشون لحم الدجاج بالزیتون
850gr

لانشون لحم الدجاج بالبقدونس
850gr

لانشون لحم بقري
340gr

لانشون لحم بقري
340gr

لانشون لحم بقري
850gr

لانشون لحم بقري
850gr

لانشون لحم الدیك الرومي
340gr

لانشون لحم الدیك الرومي
340gr

لانشون لحم الدیك الرومي
850gr

لانشون لحم الدیك الرومي
850gr

نقائق الدجاج

نقائق الدجاج

نقائق البقر

نقائق البقر

فرانكفورتر الدجاج

فرانكفورترالدجاج

فرانكفورتر البقر

فرانكفورترالبقر

کورندبیف لحم بقري
340gr

کورندبیف لحم بقري
340gr

کورندبیف لحم بقري
340gr

کورندبیف لحم بقري
340gr

لانشون لحم الدجاج
340gr

لانشون لحم الدجاج
340gr

لانشون لحم الدجاج
850gr

لانشون لحم الدجاج
850gr

لانشون لحم الدجاج بالثوم
850gr

لانشون لحم الدجاج بالثوم
850gr

لانشون لحم الدجاج بالزیتون
850gr

لانشون لحم الدجاج بالبقدونس
850gr

لانشون لحم الدجاج بالزیتون
850gr

لانشون لحم الدجاج بالبقدونس
850gr

لانشون لحم بقري
340gr

لانشون لحم بقري
340gr

لانشون لحم بقري
850gr

لانشون لحم بقري
850gr

لانشون لحم الدیك الرومي
340gr

لانشون لحم الدیك الرومي
340gr

لانشون لحم الدیك الرومي
850gr

لانشون لحم الدیك الرومي
850gr

نقائق الدجاج

نقائق الدجاج

نقائق البقر

نقائق البقر

فرانكفورتر الدجاج

فرانكفورترالدجاج

فرانكفورتر البقر

فرانكفورترالبقر

کورندبیف لحم بقري
340gr

کورندبیف لحم بقري
340gr

کورندبیف لحم بقري
340gr

کورندبیف لحم بقري
340gr